BHV
Belang AED:
AED staat voor Automatische Externe Defibrillatie.

De AED is een handzaam apparaat dat zelf onderscheid maakt tussen de verschillende stoornissen van het hartritme waarbij eventueel ge-defibrilleerd moet worden en ritmes waarbij dit niet moet.

De bediening is eenvoudig en door iedereen te leren.
Cijfers wijzen uit dat bij vroegtijdige defibrillatie, in samenwerking met reanimatie, de kans op overleven met 50 % stijgt.


Uit recente cijfers blijkt dat er in Nederland per jaar ruim 15.000 mensen (meer dan 300 per week) overlijden aan een plotselinge circulatie- of wel hartstilstand.
De oorzaak van een circulatie-stilstand ligt vaak in het ontstaan van kamer (ventrikel) fibrilleren, dit is een ritme stoornis die tot gevolg heeft dat de pompfunctie van het hart uitvalt.
Dit is alleen te herstellen door het toedienen van een elektrische schok, het zogenaamde defibrilleren. De voornaamste reden waarom de kans op een succesvolle reanimatie  buiten het ziekenhuis zo laag is (ongeveer 12%) komt door het gegeven dat de zo nodige defibrillatie schok te laat komt.


Als vuistregel wordt gesteld dat de overlevingskans met 10% per minuut afneemt. Omdat de gemiddelde aanrijdtijd van de ambulances in Nederland  tien minuten is, wordt de kans van slagen met alleen reanimeren erg klein.
Resultaten project in Amsterdam:
70% kans op overleven als er naast direct reanimeren binnen 6 minuten met defibrilleren wordt gestart.

Voor Wie:
Reanimeren is iets wat iedereen snel kan leren en wat eigenlijk iedereen zou moeten kunnen.
De vaardigheden die u leert zijn zonder voorkennis of vooropleiding aan te leren. Met de vaardigheden die u dan beheerst kunt u de kans op overleven van een slachtoffer aanzienlijk vergroten.


Elke Seconde telt!
Hoe te handelen:
> Snelle alarmering
> Snel starten reanimatie
> Vroegtijdige defibrillatie
AED