BHV
De bedrijfhulpverlener
De bedrijfshulpverlener is een gewone werknemer, zoals u en ik, en die is opgeleid tot BHV-er.

Wanneer er in een bedrijf een callamiteit plaats vindt, er breekt een brand uit, er is een gewonde werknemer of er moet een ontruiming plaats vinden, dan zijn het de BHV-ers die als eerste actie ondernemen.

Zij weten hoe te handelen als er brand is of als er iemand is flauw gevallen. Ook bij ontruimingen zijn de BHV-ers de werknemers met kennis van zaken, zij zorgen er voor dat iedereen het gebouw snel kan en zal verlaten en vangen de mensen op op vooraf bepaalde verzamel-plaatsen.
Bedrijfshulpverleners vervullen binnen het bedrijf ook de voor-postfunctie. Zij verzorgen coördinatie en hulp tot het moment dat politie, brand-weer, ambulance zijn gearriveerd. De BHV-er kent alle bijzonderheden van zijn bedrijf waardoor zij maatregelen kunnen
AED
treffen om situaties die gevaar, letsel of schade kunnen opleveren zoveel mogelijk te beperken.

BHV en de wet
BHV is sinds 1994 verplicht gesteld vanuit de ARBO-wet. Het antal BHV-ers binnen een organisatie is afhankelijk van Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E).

Inhoud
*
Hulpverlening aan slachtoffers (EHBO, Reanimatie en AED). *Beperken en bestrijden van brand.
*Beperken van de gevolgen door ongevallen.
*Alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere aanwezigen.

Doelstelling
Na het volgen van de opleiding BVH is men in staat om een beginnende brand te beperken en te bestrijden, een ontruiming te begeleiden en eerste hulp te verlenen bij ongevallen en/of stoornissen in de vitale functies.

Werkwijze
De cursussen worden indien mogelijk Incompagnie gegeven zodat de BHV-er binnen zijn eigen werkomgeving kan trainen  en hierdoor weet waar de knelpunten in handelen binnen de eigen werk- situatie liggen.
Het accent van de opleiding ligt op de praktijk, veel oefenen onder-steunt door een stuk praktijk-gerichte theorie. Het geheel wordt afgesloten met een toets conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut voor  Bedrijfshulpverlening (NIBHV). De certificering heeft een geldigheidsduur van één jaar, daarna dient men de herhalings-cursus te volgen.

De docenten zijn dagelijks werkzaam binnen de Nederlandse hulpverlening (brandweer en ambulance), beschikken hierdoor over veel ervaring en zijn uitraard gecertificeerd. Voor het geven van de training BHV hebben wij een samenwerkingsverband met BVB Wopereis (bureau voor bedrijfs-veiligheid) te Ulft.

BVB Wopereis verzorgt tevens:
Preventie:
risico inventarisatie (RI&E), bedrijfsnoodplannen, ontruimingsplannen.
Tekeningen:
vluchtplattegronden aanvalsplattegronden, bereik-baarheidskaarten brandweer.
Opleiding en training:
BHV (NIBHV-keurmerk), VCA en brandweer.
Onderhoud en keuring: blusmiddelen en noodverlichting.